กรณีต้องการหักภาษี ณ ที่จ่าย

  • ยอดชำระ 1,000 บาทขึ้นไป สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้
  • หน่วยงานราชการ หักภาษี ณ ที่จ่าย ได้ 1% นิติบุคคลและคณะบุคคล หักภาษี ณ ที่จ่าย ได้ 3 %
  • ทางเราจะจัดส่งใบกำกับภาษี E-TEX ให้ท่านเมื่อได้รับเอกสารใบหัก ณ ที่จ่ายตัวจริง
  • โดยทางลูกค้าต้องเเจ้งชื่อ-ที่อยู่ในการออกใบเสร็จเข้ามาทางอีเมล์ contact@netdesignhost.com

ที่อยู่ในการออกหักภาษี ณ ที่จ่าย เเละ
จัดส่งเอกสารตัวจริงให้ทางเรา

บริษัท เน็ตดีไซน์ โฮสต์ จำกัด
เลขที่ 1 อาคารฟอร์จูนทาวน์ ชั้น 22 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร.02-642-0405
www.NetDesignhost.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105547046727