แตกต่างกับ Hosting ทั่วไปอย่างไร ?

Netdesign Host ได้สร้างระบบ Cloud Hosting (Cloud Server) ด้วยเงินทุนกว่า 3,000,000 บาท


ซึ่งเป็น Cloud Hosting ที่สมบูรณ์ 100% เจ้าแรกของเมืองไทย รองรับความต้องการ Down time 0% เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านมั่นใจได้ว่าเว็บไซต์ของท่านจะสามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็วทุกวินาที
Web Hosting ทั่วไป
Cloud Hosting

ลักษณะการทำงาน

Hosting ทั่วไปจะนำ Server 1 เครื่อง Spec สูง ต่ำ ใหม่ เก่า ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ
แต่ละราย ติดตั้ง Wndow หรือ Linux เพื่อรองรับการใช้งานเว็บไซต์ของลูกค้า
จำนวนหนึ่ง บางเจ้าที่ราคาถูกก็อาจจะใส่เว็บไซต์เข้าไปเยอะๆ เพื่อให้ได้กำไรมากขึ้น แต่จะมีผลเสียกับลูกค้าคือ โอกาสที่จะมีเว็บใดเว็บหนึ่งมีปัญหาและทำให้ Server ดาวน์ก็จะมีโอกาสสูงขึ้นไปด้วย
เป็นการนำเอา Server Spec สูง 5 เครื่องพร้อม Storage Server (ทำหน้าที่เสมือน Harddisk ) ข้อมูลทั้งหมดจะไม่ถูกเก็บไว้บน Server แต่จะถูกนำมาเก็บไว้บน Storage Server ในส่วนของ Server 5 เครื่องนั้นจะมีหน้าที่เพียงแค่ประมวลผลเพียงอย่างเดียว หากมีอุปกรณ์ชิ้นใดของ Server ตัวไหนเสีย Server อีก 4 ตัวจะทำงานแทนทันที โดยอัตโนมัติ (Fail Over System) ทำให้ไม่เกิด Down Time แม้แต่วินาทีเดียว

ปัญหาที่มีโอกาสเกิดขึ้น

หาก Server นั้นมีปัญหาทางด้าน Hardware เช่น CPU , Memory , Power Supply หรือ Harddisk อุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเสียขึ้นมา Server ตัวนั้นจะไม่สามารถทำงานได้ ซึ่งก็จะทำให้เว็บไซต์ของท่าน Down ไปด้วย
Server ทั้ง 5 ตัวอาจจะมีตัวใดตัวหนึ่งเกิดปัญหาไม่สามารถใช้งานได้เช่น CPU , Memory , Power Supply หรือ Harddisk อุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเสีย Server ตัวนั้นจะถูกตึงออกจากระบบอัตโนมัติ และ Server อีก 4 ตัวจะทำงานแทน ทั้งหมด จึงไม่ทำให้เกิด Down Time เว็บไซต์ของท่านจะสามารถใช้งานได้ปกติ ข้อมูลทั้งหมดจะยังคงอยู่ตามปกติเพราะข้อมูลทั้งหมดเก็บไว้บน Storage Server

วิธีแก้ปัญหา

สามารถแก้ปัญหาได้โดยการนำอุปกรณ์ใหม่มาเปลี่ยนกับอุปกรณ์ที่เสีย ปกติแล้วจะใช้เวลาอย่างน้อยสุดไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงในกรณีที่เป็นวันหยุด หรือ Server ตัวนั้นตกรุ่นไปแล้วอาจจะทำให้การหาอะไหล่มาใส่ทดแทนทำได้ยากมาก อาจจะต้องรอเป็นวันๆ หรือเป็นอาทิตย์ เราคงไม่อยากให้เว็บไซต์เราเข้าไม่ได้เป็นเวลานานขนาดนั้น
ในระหว่างที่มี Server ชำรุด เราจะทำการดึง Server ที่ตัวนั้นออกและนำ Server สำรอง (Spec เดียวกับ Server จริง) มาใช้งานแทน และทำการสั่งซื้อ Server ใหม่ หรือนำ Server ที่มีปัญหาไปเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสียแทนเพื่อเตรียมกลับมาเก็บไว้เป็น Server สำรอง

วิธีการ Backup และ Restore ข้อมูล

การ Backup ข้อมูลต่างๆเช่นเว็บไซต์ อีเมล์ Database จะทำโดย Copy ลงใน Harddisk หรือ Tape (ทุกวันหรือทุกอาทิตย์แล้วแต่ผู้ให้บริการ)หาก OS มีปัญหาเช่นบูทไม่ขึ้นหรือ Upgrade Software บางตัวแล้วมีปัญหา จะต้องหาเครื่องสำรองมาลง Window , Linux และทำการ Copy ข้อมูลทั้งหมดขึ้นไปบน Server ใหม่ ขั้นตอนนี้จะใช้เวลานานมากอาจจะถึง 2-3 วันถ้าข้อมูลมีจำนวนมาก
Backup ข้อมูลโดยการทำ Snapshot และจัดเก็บเป็น Image ไปยัง Backup Server ทุกวัน ด้วยความเร็ว 10G (เทคโนโลยี่ใหม่เร็วที่สุดในขณะนี้) หาก OS มีปัญหา เช่น บูทไม่ขึ้นหรือ Upgrade Software บางตัวแล้วมีปัญหา สามารถ Restore ทั้ง Image ขึ้นไปทับข้อมูลเก่าได้ทันที เมื่อบูทขึ้นมาระบบจะเหมือนย้อนเวลากลับไปยังช่วงเวลาที่ Backup ทันที (เก็บได้ย้อนหลัง 7 วัน) และยังสามารถ Restore แบบเลือกเฉพาะบางไฟล์ได้อีกด้วย (์NetdesignHost จะเก็บ Backup ย้อนหลัง 7 วันสามารถเลือกได้ว่าต้องการขอวันไหนภายใน 7 วันย้อนหลัง)

ข้อมูลทางเทคนิคของระบบ Cloud Hosting

  Dell Server
  Model : R720
  CPU : Xeon ES-2680v2 x2
  Memory : 192 GB
  Software :
  Dell Server
  Model : R720
  CPU : Xeon ES-2680v2 x2
  Memory : 192 GB
  Software :
  Dell Server
  Model : R720
  CPU : Xeon ES-2680v2 x2
  Memory : 192 GB
  Software :
  Dell Server
  Model : R720
  CPU : Xeon ES-2680v2 x2
  Memory : 192 GB
  Software :
  Dell Server
  Model : R720
  CPU : Xeon ES-2680v2 x2
  Memory : 192 GB
  Software :
SAN Switch (10 Gbps)
Model : SAN Switch Dell PC8132F

(เจ้าแรกและเจ้าเดียวในไทยที่ใช้ Switch 10 Gbps)

  Storage Dell EqualLogic
  Model : PS6210X 10 GbE
  Disk : 24 x 1.2 TB 10K SAS
  Redundant Power Supply
  Dual Controllers Power
  Storage Dell EqualLogic
  Model : PS6210X 10 GbE
  Disk : 24 x 2TB 7.2K SATA
  Redundant Power Supply
  Dual Controllers Power
สั่งซื้อบริการ